Nasi patroni

Patronom naszej parafii poświęcone są dwie boczne kaplice

 

 W prawej kaplicy są relikwie bł. Władysława z Gielniowa i św. Joanny Beretty Molli

 

  W lewej kaplicy są relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II

 
Katechezy dla narzeczonych Poradnia rodzinna

15 sierpnia

Słuszną jest rzeczą, że Bóg przyozdobił Matkę Syna swojego w słoneczną szatę - Dziewica obleczona w słońce! Niewiasta, matka musi być w słońcu, bo kobieta to matka życia, matka rodziny, matka narodu. A matka musi być słoneczna, jasna, królewska.

Stefan Kardynał Wyszyński – druga kromka chleba

Kalendarz parafialny

Ścieżka powrotu

Pismo parafialne „Brat”

Żywy różaniec

Wspolnota akademicka