Nasi patroni

Patronom naszej parafii poświęcone są dwie boczne kaplice

 

 W prawej kaplicy są relikwie bł. Władysława z Gielniowa i św. Joanny Beretty Molli

 

  W lewej kaplicy są relikwie św. s. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II

 
Katechezy dla narzeczonych Poradnia rodzinna

1 października

Każde „Zdrowaś Maryjo” jest spowijaniem Chrystusa w chwałę Maryi.

Stefan Kardynał Wyszyński – druga kromka chleba

Kalendarz parafialny

Ścieżka powrotu

Pismo parafialne „Brat”

Żywy różaniec

Wspolnota akademicka