(Dzieci ochrzczone w okresie minionego roku kościelnego: grudzień 2017-listopad 2018)